Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 13. oktober 2021 kl. 16.00

Mødet afvikles fysisk og tilhører er velkomne. Spørgetid kræver fysisk fremmøde - se regler for spørgetid her

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 858 Budget 2022 - 2. behandling            
Punkt 859 Garantistillelse ved salg af ejendom(Lukket punkt.)            
Punkt 860 Underskriftsark - Byrådet den 13. oktober 2021

Opdateret: 12-10-2021 09:41