Udviklingsmuligheder for Hovedgaden i Rønde

Syddjurs Kommune inviterer alle med interesse for udviklingen af Hovedgaden i Rønde...

...til at deltage i processen for, at skabe de bedst mulige principper for den fremtidige byplanlægning. Vi håber derfor, at du vil bruge 5 min på, at udfylde et spørgeskema til brug i det videre arbejde.

 

Tryk her for at udfylde spørgeskema

 

Torsdag den 17. juni fra kl. 12.30 til 16.30

pladsen uden for Kulturhotellet

står medarbejdere fra administrationen klar 

til at hjælpe med at udfylde skemaet.

Vi vil også gerne høre 

om jeres holdninger til den fremtidige udvikling. 

 

Hvorfor skal vi snakke om udviklingen af Hovedgaden i Rønde?

Kommuneplan 2020 peger på et potentiale for fortætning af Hovedgaden i Rønde, det vil sige muligheden for at bygge højere og tættere. Syddjurs Kommune har modtaget en konkret ansøgning, der giver et bud på, hvordan Hovedgaden kan fortættes. Ansøgningen blev et oplagt startskud til at tale om, hvordan vi planlægger og understøtter udviklingen af Hovedgaden.

Derfor lægger Syddjurs Kommune op til en bred dialog om fortætning, og snakken er allerede godt igang, og du må meget gerne være med. På orienteringsmødet den 15. juni 2021 beskrev udvalgsformand Riber Hog Anthonsen de refleksioner, som Udvalget har haft, om at inddrage alle med interesse for Byens udvikling i den kommende proces.

 

"Vi har som udvalg besluttet at invitere alle, der har interesse for Rønde med på en rejse langs fremtidens Hovedgade i Rønde.

 

Syddjurs Kommune er i udvikling, men hvilke kvaliteter skal vi have fokus på, når vi udvikler vores byer? Det er det, vi gerne vil høre jer om. For hvis, vi skal snakke om by-kvalitet, så er vi nødt til at komme derud, hvor I har jeres dagligdag. Derfor får I mulighed for at byde ind med jeres viden og drømme til gavn for fremtidens Hovedgade i Rønde.

 

I forbindelse med Kommuneplan 2020 har Byrådet haft fokus på kvalitet i byudvikling, og der er blandt andet indskrevet nogle generelle rammer for udviklingen. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser som blandt andet handler kvaliteten af de udendørs opholds-arealer, et krav til minimum for grundstørrelser og et minimumskrav for parkering.

 

I Kommuneplan 2020 er der en by-skitse, der illustrerer Røndes fremtidige udviklingsmuligheder, og principperne for fremtidig planlægning.

 

Her er der blandt andet skitseret et område med særlig fortætningspotentialer, hvilket giver god mening, da Røndes udvidelsesmuligheder er begrænsede, og derfor kan det være en god ide at arbejde med omfanget og tætheden af bebyggelsen i Rønde.

 

Jeg håber, at I vil tage godt imod vores invitation til at drøfte fremtidens Hovedgade i Rønde."

 

Hvad skal det gøre godt for?

Processen skal til sidst munde ud i række bærende principper for fortætning til brug i den fremtidige udvikling af Hovedgaden i Rønde. Principperne vil indgå i behandlingen af det konkrete projekt og fremtidige projekter langs Hovedgaden. Den konkrete ansøgning vil  blive sendt i offentlig høring i 8 uger efter sommerferien, og der vil komme en høring i den forbindelse.

 

Hvor kan jeg få mere information?

På orienteringsmødet blev baggrunden for processen beskrevet. Du finder præsentationen i bilagene eller ved trykke her.

Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog på mødet den 14. april at igangsætter en proces, hvor der arbejdes med fortætningen af Rønde med henblik på vedtagelse af retningslinjer for fremtidig planlægning af Hovedgaden i Rønde, med efterfølgende igangsætning af lokalplanlægning med tillæg til kommuneplanen. Du finder dagsordenspunktet og referatet fra mødet under

Punkt 774 Lokalplan for boligområde ved Hovedgaden og Solsortevej, Rønde. Igangsætning

Opdateret: 17-06-2021 07:34

Kontakt