Ny skole i Hornslet

Ny Skole
Ny Skole
Skolen i Hornslet skal udbygges, fordi elevtallet vokser.

Byrådet har besluttet, at udbygningen skal foregå, sådan at den nuværende skole fortsat anvendes men ombygges, så skolen er tidssvarende for de årgange, som skal blive på adressen. Der bygges en ny skoleafdeling enten som en indskoling eller en udskoling.

Byrådet har også besluttet, at der kan være tale om to muligheder for placering af den nye skole:

  • Indskoling ved ny natur-daginstitution på Rodskovvej
  • Udskoling ved Hornslet Hallen

Udvalget for familie og institution har til opgave at pege på den bedste løsning, sådan at Byrådet i december kan træffe beslutning om placering af den nye skole. Udvalget inviterer derfor til digitalt borgermøde for alle interesserede.

Digitalt borgermøde tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 - 21.00

> Du kan se en optagelse af det digitale møde her

Du kan finde præsentationen fra mødet nederst under bilag.

Der blev på Borgermødet efterlyst oplysninger om økonomien i projektet. Der er efterfølgende vedlagt to nye bilag nederst på siden her. Det ene dokument viser økonomien i de 4 beregnede scenarier og har været med i den politiske behandling siden foråret. Det andet dokument er her fra efteråret, hvor Plan, udvikling og mobilitet har givet deres meget overordnede overslag på følgeomkostninger hvad angår trafikale forhold, der måtte være for hhv. en placering ved Rodskovvej og en placering ved Hallerne. 


Efter valg af scenarie i december skal den valgte model beskrives – også i forhold til trafikale konsekvenser.
 

Tidsplaner

Se underside til venstre med oversigt over processen indtil nu og frem mod endeligt skolebyggeri.

Se også bilag herunder.

Opdateret: 21-01-2021 06:00

Kontakt