Hænge-ud-sted for unge markerer starten på ungemiljø ved den kommende udskoling og Hornslet Hallen

Ungespot

Onsdag den 13. oktober går håndværkere i gang med at etablere et hænge-ud-sted for unge ved Hornslet Hallen. En mindre cykel-parkering omdannes til et sted med plads til både samvær og bevægelse i form af et sidde-miljø af egetræs-sveller og et parkour-stativ. Hænge-ud-stedet markerer starten på det unge-miljø, som bliver etableret i tilknytning til Hornslet Hallen og den kommende udskoling.

På baggrund af Syddjurs Kommunes budgetforlig 2019 og 2020 blev der afsat 400.000 kroner til et ungespot i Hornslet. I foråret 2020 blev en ekstern arkitekt hyret ind til at designe stedet i dialog med Hornslets unge og andre interesserede.

På baggrund af arkitektens design etableres et sted, der består af egetræs-sveller til at sidde, hænge og bevæge sig i, et metal-stativ med gummi-underlag til parkour, en affaldskurv samt en lysmast med mønsterlys, der skaber et trygt og intimt byrum.

Det var oprindelig meningen, at der også skulle etableres en højttaler med retningsbestemt lyd, som ville give de unge en musikkilde som alternativ til sound boxes, samtidig med at naboer ikke blev generet. Højttaleren etableres ikke i første omgang. Når hænge-ud-stedet er etableret, vil den eksterne arkitekt sammen med naboer og de unge vurdere, om der kan findes en løsning, hvor alle parter er tilfredse.

Byens unge, naboer, Natteravnene i Hornslet, SSP og andre lokale interessenter vil blive inviteret til en mindre indvielse, når hænge-ud-stedet er færdigt.

Hænge-ud-stedet skal ses i sammenhæng Hornslets andre fritidstilbud og markerer starten på det unge-miljø, som tænkes etableret omkring den kommende udskoling ved Hornslet Hallen. Den nye udskoling bygges sammen med hallen, sådan at der kan udvikles et sammenhængende ungdomsmiljø omkring skole og hal.

Opdateret: 11-10-2021 12:06
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt