Fremtidens trafik og infrastruktur skal være sikker og mere bæredygtig

Mobilitetsplan

Hvordan gør vi det mere sikkert at gå, cykle og køre i Syddjurs Kommune? Og hvad skal der til for, at endnu flere anvender cykel eller offentlig transport i stedet for bilen. Det bliver der givet en række bud på i den nye Mobilitetsplan 2021 - 2030 og den nye Trafiksikkerhedsstrategi 2021 - 2025. Planerne er netop sendt i høring og alle kan nu komme med deres bud på hvordan trafikken i Syddjurs Kommune kan blive både mere sikker og bæredygtig.

Der er mange nye forhold at tage hensyn til, når man planlægger fremtidens trafik og infrastruktur. De seneste år er elbiler, ladestandere og fokus på bæredygtig transport blevet en del af hverdagen. Udvalget for natur, teknik og miljø har derfor ønsket at der blev udarbejdet en ny 10-årig mobilitetsplan. Planen skal sikre en udvikling af fremtidens trafik og infrastruktur, hvor der er balance mellem offentlig transport, bilkørsel, cykel samt andre nye mobilitetsformer. Mobilitetsplanen skal samtidig bidrage til at gøre mobiliteten i Syddjurs Kommune mere bæredygtig. Som en del af planen skal der også tages hensyn til udviklingen indenfor bosætning, pendling, erhverv og turisme.

 

Mobilitetsplanen skal understøtte et velfungerende vejnet i 3 vejklasser med gode forbindelser mellem byerne. Planen skal desuden sikre en fortsat udbygning af et sammenhængende stinet over hele kommunen. Målet er at udbygge stinettet med 100 - 150 km., således at endnu flere har incitament til at vælge cyklen til som transportform i dagligdagen.

Samtidig med mobilitetsplanen sendes der en 5-årig trafiksikkerhedsstrategi i høring. Trafiksikkerhedsstrategien skal sikre, at kommunens veje og stier er sikre at færdes på.

I forbindelse med tilblivelsen af mobilitetsplanen, er der afholdt en række borgerinddragelsesmøder og der blev indhentet mange ideer, ønsker og forslag både på møder og via web-løsning. Alle disse input er indsamlet, og udgør det fundament som planerne bygger på.

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen udtaler om mobilitetsplanen og trafiksikkerhedsstrategien:

 - Vi har behov for at få opdateret vores langsigtede planlægning af trafik og infrastruktur, så vi tager mere hensyn til bæredygtighed. Vi ser også at kommunen udvikler sig hurtigt i forhold til bosætning, pendling og turisme - og de forhold er naturligvis også vigtige at få med i vores planlægning. Vi sender derfor en ny 10-årig mobilitetsplan og en 5 årig trafiksikkerhedsstrategi i høring.

Som opfølgning på trafiksikkerhedsstrategien udarbejdes årlige ulykkesanalyse ud fra politiets ulykkesregister. Desuden samles der, mindst en gang årligt, ligeledes op på henvendelser om utrygge lokaliteter, der indstilles til politisk prioritering.

Syddjurs Kommunes strategiske arbejde med mobilitet og infrastruktur er hidtil sket i sammenhæng med Mobilitetsstrategien for Djursland og kommunens egen Visions- og udviklingsstrategi. Den nye mobilitetsplan indgår som det trafikale grundlag når det nye byråd skal udarbejde en opdateret visions - og udviklingsstrategi i 2022.

Forslaget til Mobilitetsplanen og Trafiksikkerhedsstrategien vil være i høring i fire uger, og når høringen er afsluttet, fremlægges mobilitetsplanen inklusiv høringssvar for Syddjurs Kommunes Byråd. Her vil byrådet tage stilling til den endelige Mobilitetsplanen 2021 - 2030 og Trafiksikkerhedsstrategi 2021 - 2025 for Syddjurs Kommune.

Du har mulighed for at indsende dit høringssvar på www.syddjurs.dk/mobilitetsplan helt frem til den 9. november 2021, hvor høringsperioden afsluttes. Bilagene kan findes på samme side.

Opdateret: 13-10-2021 12:31
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt