Syddjurs Award

Syddjurs Award 2021

NY DEADLINE - 31. MAJ

Indstil din kandidat til Syddjurs Award 2021!

Alle har mulighed for at indstille en person, projekt, forening, organisation eller andet, der har gjort noget godt inden for de 8 priser. Send en motivation for indstillingen samt den indstilledes navn og kontaktoplysninger.

Der er mulighed for at indsende en indstilling til flere af priserne. Det er vigtigt at notere motivation for indstilling samt den indstilledes fulde navn, telefonnummer og mailadresse.

 

Fritidsprisen
Prisen går til den lokale ildsjæl, som ved frivilligt arbejde i det forgangne år har understøttet en markant udvikling inden for ét eller flere af idrættens områder: eliteidræt, breddeidræt, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.
- Uddeles af DGI og PUK
Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk att. Syddjurs Award

 

Frivilligrådets Pris
Prisen gives for frivilligt, socialt arbejde og skal medvirke til at sætte fokus på området.
Prisen gives til en enkeltperson eller gruppe, der har ydet en frivillig, social indsats i kommunen, skabt opmærksomhed om det frivillige arbejde og udvist eller fremmet det frivillige, sociale engagement.

- Uddeles af Frivilligrådet

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk att. Syddjurs Award

 

Handicaprådets Pris
Prisen tildeles en enkeltperson, virksomhed, institution eller organisation, der har ydet en ekstraordinær indsats for mennesker i Syddjurs Kommune med funktionsnedsættelse.

- Uddeles af Handicaprådet
Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk att. Syddjurs Award

 

Kulturprisen
Prisen går til en person, forening, institution eller anden virksomhed, som er med til at styrke kulturlivet markant i Syddjurs Kommune. Der bliver lagt vægt på initiativ, organisering, nytænkning, frivilligt engagement og/eller vedholdende indsats.
- Uddeles af PUK

Send din indstilling til syddjurs@syddjurs.dk att. Syddjurs Award

 

Nationalpark Mols Bjerges Pris
Prisen tildeles en person, en gruppe eller en forening, der i årets løb har ydet en særlig indsats for naturen, kulturen eller friluftslivet i Nationalpark Mols Bjerge.
- Uddeles af Nationalpark Mols Bjerge
Send din indstilling til: mols@danmarksnationalparker.dk 

 

Rotaryklubbernes Pris
Prisen uddeles til en person eller en gruppe, som
- styrker livskvalitet og trivsel for en særlig gruppe mennesker
- yder en særlig støtte til en gruppe mennesker i vanskelige, sociale kår
- skaber synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik
- markerer de særlige styrker ved frivilligt, socialt arbejde
- fremstår som et eksempel til efterlevelse for andre

Uddeles af Rotaryklubberne i Rønde og omegn
Send din indstilling til 
award2021@rotary.dk

 

Talentprisen
Prisen går til et ungt, lokalt talent, der skal til at folde sig ud i større målestok, og som investerer både tid og kræfter i sin metier; det kan være som kunstner, forfatter, musiker, idrætsudøver eller andet.
- Uddeles af Lokalavisen og PR Electronics
Send din indstilling til: Lars.N.Thomsen@lokalavisen.dk

 

Provstiets Pris
De nominerede til Provstiet Pris leverer på hver deres måde en ekstraordinær indsats for kirken, så den fremstår levende, dynamisk og relevant i moderne menneskers liv. 
Med talent og energi virkeliggør de nogle af de værdier, som kirken gerne vil være kendt for, - nemlig at skabe fællesskaber, og at påtage sig et socialt ansvar.
- Uddeles af provstiet i Syddjurs
Send din indstilling til: mbm@km.dk

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 20-05-2021 10:28

Kontakt