Til virksomheder - COVID-19

Virksomheder, Iværksættere, Hotline, Byggesager, Affald

For virksomheder og iværksættere

Early warning er et landsdækkende initiativ, der kan give gratis, uvildig og fortrolig sparring til de danske virksomheder, der oplever krisetegn som følge af Coronavirus:

> Earlywarning.dk

Virksomhedsguiden.dk har oprettet en særlig informationsside, hvor du kan finde nyttig viden om lønkompensation, sygedagpenge og en lang række andre nyttige informationer:

> Informationsside på virksomhedsguiden.dk - Vejledning

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om COVID-19 giver et samlet overblik over vigtige initiativer for at holde hånden under virksomhederne og dermed også lønmodtagere.

> Beskæftigelsesministeriet - samlet overblik over initiativer for virksomheder

Business Djursland tilbyder gratis ledelsesmæssig, juridisk og økonomisk sparring og vejledning i forbindelse med Corona krisen. Kontakt Business Djursland på mobil eller mail for en første sparring og afklaring på Tlf.: 8752 1806 og mail: kontakt@businessdjursland.dk , eller kontakt en af Advokat, Revisor eller HR virksomhederne direkte. Du finder yderligere kontaktoplysninger her:

> Business Djursland - covid-19

Erhvervshus Midtjylland giver sparring og vejledning om, hvordan du kommer bedst igennem situationen omkring Corona-krisen. hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig. Ring på tlf. 70 22 00 76 eller kontakt dem på info@erhvervshusmidtjylland.dk. Du kan læse mere her:

> Coronakrisen - få hjælp til din virksomhed - Erhvervshusmidtjylland.dk

 

Kan du ikke finde svar eller hjælp via ovenstående kan du altid kontakte vores erhvervskonsulenter:

Kontaktoplysninger:
Erhvervskonsulent Torben Kyster Nielsen, tokn@syddjurs.dk, 8753 5856
Erhvervskonsulent Bo Kristensen, bokr@syddjurs.dk, 8753 5035
Øvrige erhvervskonsulenter, virksomhedsservice@syddjurs.dk, 8753 6070

Hotline til virksomheder

Hotline til virksomheder med spørgsmål til de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet.

Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på:

tlf. 72 200 350

Her kan rettes spørgsmål til for eksempel arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af COVID-19

Fremrykning af betaling

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, skal kontakte Syddjurs Kommune på opus-bogholder@syddjurs.dk. Leverandøren vil derefter modtage betalingen 3 bankdage efter fakturagodkendelse.

Ved henvendelsen skal oplyses:

  • firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • endvidere oplyses kontaktperson og telefonnummer.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør. Når fakturaen modtages i kommunens økonomisystem, så følges den normale godkendelsesprocedure.

Byggesager

Hvis du har spørgsmål til en igangværende byggesag, skal du rette henvendelse direkte til byggesagsbehandleren eller sende din forespørgsel via www.bygogmiljoe.dk.

Fremmøde kræver tidsbestilling - læs mere her på byggeris side

 

Opdateret: 07-01-2021 14:32

Kontakt