Byggeri og byggetilladelse

Læs her om byggetilladelser og regler for byggeri


Vi modtager i øjeblikket ekstraordinært mange byggeansøgninger og henvendelser
For at imødekomme den store efterspørgsel på området, er det besluttet at tildele byggesagsafdelingen yderligere resurser i form af to nye fastansættelser.
Grundet den store mængde henvendelser besvarer vi kun spørgsmål af byggeteknisk karakter pr. telefon. Vi kan desværre ikke besvare spørgsmål angående status på en aktuel byggesag.

Derudover er vores telefontid ændret for spørgsmål omhandlende enfamiliehuse, sommerhuse og sekundær bebyggelse. Tiderne er nu som følgende: 

Mandag og tirsdag: 10.00-14.00
Onsdag – Lukket for telefonisk henvendelse
Torsdag: 10:00-16.00
Fredag: 10:00-12.00

Forventet ventetid inden sagsbehandlingen påbegynder:

28 uger på byggeansøgninger, fra de er fuldt oplyst (hvis sagen ikke kan straksbehandles)
20 uger på forespørgsler
4 uger på tegnings/arkiv materiale

Opdateret d. 26. juli 2021 

Straks Behandling

Syddjurs Kommune er fra starten af september 2020 begyndt at lave ”straks behandling” af simple private byggeansøgninger omhandlende garager, udhus, drivhuse og lignende, samt nye enfamiliehuse, sommerhuse og tilbygninger hertil. 

Sagsbehandlingstid på straks sager ligger pr. 26. juli 2021 på 49 arbejdsdage. 

”Straks behandling” forudsætter at følgende er overholdt:

- Sagen er fuldt oplyst med al relevant dokumentation.
- Byggeretten kap. 8 i Bygningsreglementet 2018 er overholdt.
- Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt.
- Ansøgningen forudsætter ikke godkendelse efter anden lovgivning – fx landzonetilladelse.

Hvis ovenstående ikke overholdes, behandles ansøgningerne på almindeligvis.


Book et møde med en byggesagsbehandler - (DET ER I ØJEBLIKKET IKKE MULIGT AT AFHOLDE FYSISKE MØDER, MEN DER KAN FORTSAT BESTILLES TID TIL EN TELFONISK SAMTALE/GENNEMGANG AF ENS PROJEKT)

Der er i øjeblikket 3 ugers ventetid på bookning af et møde.

Tidsbestilling

Tidsbestilling sker via mail: byggeri@syddjurs.dk eller via kommunens Callcenter på tlf. 8753 5000

Du kan ikke møde personligt op uden tidsbestilling.

Tider hvor der kan bookes et møde:
Mandag og tirsdag: 8.30 – 14.00
Onsdag – Lukket for personlig/telefonisk henvendelse
Torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30 – 11.00

Vi afsætter som udgangspunkt 1 time til mødet.

Når du har booket et møde med en byggesagsbehandler, skal du blot tage plads i venteområdet, så kommer byggesagsbehandleren og henter dig.

Hvis du har spørgsmål til tidsbestilling, så ring til vores Callcenter på tlf. 8753 5000
Byggesagsbehandlerne er nu tilbage på Rådhuset i Ebeltoft. Vi ved, at et fysisk møde om en kommende eller igangværende byggesag kan være en god idé. Derfor er vi i denne Covid-19 tid begyndt, at åbne op for tidsbestilte møder.

Med et tidsbestilt møde undgår du ventetid, da du med din tid kan være sikker på at komme til at tale med en byggesagsbehandler.

Faktisk kan du helt undgå køreturen ind til rådhuset. Du skal blot booke et telefonmøde. Så ringer vi dig op på det tidspunkt, du har booket.

Hvis det er mere bekvemt for dig, kan du naturligvis stadig ringe til os i telefontiden uden forudgående tidsbestilling og tale med en byggesagsbehandler.

Byg og Miljø

Byg og Miljø er den ansøgningsportal, du skal anvende hvis du vil søge om byggetilladelse. Hvis du er i tvivl om indholdet af din byggeansøgning vil vi råde dig til at tale med en rådgiver inden for byggeri. Link til bygge- og miljøsager > Byg og Miljø

Se vejledning i hvordan du søger på bygningsreglementets hjemmeside her

Regler for byggeri af begrænset kompleksitet

Der skelnes i byggelovgivningen mellem henholdsvis kompliceret byggeri og byggeri af begrænset kompleksitet.

Dette afsnit omhandler byggeri af begrænset kompleksitet, hvilket indbefatter enfamiliehuse og sommerhuse og dertilhørende sekundære småbygninger. Underafsnittene i menuen til venstre skildrer, hvornår byggearbejderne forudsætter godkendelse fra Syddjurs Kommune og beskriver de almindelige krav til omfanget og indhold af ansøgningsmaterialet.

Omfang af ansøgningsmateriale for erhvervs- og etageboligbyggeri er derimod nærmere beskrevet under erhvervsportalen.

Byggesagsbehandling af byggeri af begrænset kompleksitet

Ved enfamilie- og sommerhuse samt dertilhørende småbygninger skal kommunen alene foretage en vurdering af bygningen i relation til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Bygherren skal dog fortsat dokumentere, at samtlige relevante tekniske sagsforhold er overholdt. Ved færdiggørelsen af byggearbejdet skal den tekniske dokumentation herfor (inkl. underskrevet tro og love erklæring) indsendes til kommunen, der arkiverer materialet på sagen.

Såfremt byggearbejdet forudsætter dispensation fra en teknisk lovbestemmelse, skal der fortsat ansøges om dispensation derfor.
 

BilagStørrelse
tro-og-love-erklaering ved selvbyg.pdf88.26 KB
Opdateret: 26-07-2021 14:15

Kontakt