Bliv sosu

 

Bliv sosu-assistent

Vi søger SOSU-assistentelever  til ansættelse på GF 2 og med start i september/oktober afhængig af skoleønske. Drømmer du om at gøre en forskel for mennesker, og har du lyst til at arbejde med opgaver indenfor sygepleje, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse, så har du nu mulighed for at søge ansættelse som elev  i Syddjurs Kommune allerede fra starten af Grundforløb 2. 

Vær opmærksom på at du skal have et optagelsesbrev fra skolen før end du kan søge om ansættelse i Syddjurs Kommune.

Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde i det nære og det specialiserede sundhedsvæsen, det være sig kommunale aflastningstilbud, udskrivningsafsnit på somatisk afsnit, hjemmeplejen, plejecenter, i psykiatrien, og i bofællesskaber og på rehabiliterings-afsnit, hvor du arbejder med syge, handikappede og ældre i et rehabiliterende perspektiv.

Arbejdet består blandt andet af pleje og omsorg, sygepleje og aktivitetsopgaver. Uddannelsen veksler mellem skolegang og praktik. Din arbejdstid er 37 timer om ugen.

Du vil blive mødt i et spændende læringsmiljø, hvor du har rig mulighed for selv at sætte dit præg på læreprocessen bl.a. i den ugentlige studietid på 7 timer. Du vil blive tilknyttet praktikvejledere, som støtter dig i dit uddannelsesforløb.
Vil du vide mere om uddannelsen, så læs mere her, hvor du finder oplysninger om ansøgning til GF.

https://sosuranders.dk/
https://www.sosuoj.dk/

  • Uddannelsesstart på grundforløb i september/oktober 2021 er afhængig af, om du ønsker skoleforløb på Djurslandsafdelingen i Grenå eller SOSU Østjylland i Århus. Uddannelsen varer samlet ca. 3 år og 3 måneder.
  • Du skal være 25+ og have gennemført 9. klasse med minimum 02 i dansk og matematik for at kunne blive optaget på uddannelsen.
  • Optagelsesbrev på GF 2 fra skolen vedlægges ansøgning 
  • Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du have en gældende arbejds- og opholdstilladelse gennem hele uddannelsesforløbet.
  • Ansættelsen er 37 timer pr. uge på elev/voksenelevløn afhængig af evt. relevant erfaring.
  • Der er ansøgningsfrist til Syddjurs Kommune d. 8. august
  • Dato for ansættelsessamtaler oplyses senere

> Søg ansættelse som elev på løn i Syddjurs Kommune i Grundforløb 2

Se også hjemmesiden:

Randers Social- og Sundhedsskole | Grundforløb 2 (sosuranders.dk)
Bliv sosu-assistent | Syddjurs Kommune


Kontaktperson:
Susanne Pallesen, Uddannelseskoordinator supa@syddjurs.dk
Mobil 51343682


Social- og sundhedshjælper uddannelsen i Syddjurs

Vi søger løbende social- og sundhedshjælperelever og næste gang med start 1. dec. 2021 og med skolegang  Sosu Østjylland(Århus skolen). Informationer kommer senere.

Ansættelses- og adgangskrav for social- og sundhedshjælperelev

For at blive social- og sundhedshjælperelev skal du have bestået Grundforløb 2.

Du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning her:

https://sosuranders.dk/

https://www.sosuoj.dk/

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud for voksne optjent inden for de seneste 4 år. Læs mere om voksenelevløn her.

Der er nu også mulighed for at søge om voksenlærlingeløn.


Link til ansøgning
> Ansøg om at blive Social- og sundhedshjælperelev

Har du spørgsmål til ansøgning
Kontakt uddannelseskoordinator Susanne Pallesen på tlf. 51343682 eller supa@syddjurs.dk

 

Social- og sundhedsassistent uddannelsen i Syddjurs

Vi søger løbende  social- og sundhedsassistentelever og næste gang med uddannelsesstart d. 1. dec.  2021 eller senere afhængig af evt. merit. 

Flere oplysninger kommer senere.

Ansættelses- og adgangskrav for social- og sundhedsassistentelev

For at blive social- og sundhedsassistentelev skal du have følgende kvalifikationer for at komme i betragtning:

Har gennemført GF 2 til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter

Naturfag på E niveau - bestået

Dansk på D niveau - bestået

Førstehjælp - 12 timers kursus

Elementær brandbekæmpelse – 3 timers kursus

Pladserne er på skolerne i Randers og Århus, og du kan læse mere om uddannelsens indhold og opbygning her: www.sosuranders.dk og https://www.sosuoj.dk/

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år, kan du søge om at blive ansat som voksenelev på baggrund af relevant erfaring fra plejecenter/ hjemmepleje/ botilbud for voksne optjent inden for de seneste 4 år. Læs mere om voksenelevløn her.

Der er nu også mulighed for at søge om voksenlærlingeløn.

Link til ansøgning
> Ansøg om at blive Social og sundhedsassistentelev

Har du spørgsmål til ansøgning
Kontakt uddannelseskoordinator Susanne Pallesen på tlf. 51343682 eller supa@syddjurs.dk

Opdateret: 18-06-2021 12:09

Kontakt