Spørgeundersøgelse

Familierådgivningscenteret i Syddjurs Kommune gennemfører spørgeundersøgelse omkring borgeres oplevelse af sit sagsforløb 

Vi arbejder blandt andet med at gøre det nemmere for forældre at holde sig opdateret om sit barns sag, og om hvad der skal ske næst i sagen. Aktuelt er der fokus på at undersøge forholdende omkring sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, hvilket betyder, at spørgeundersøgelsens fokus er på forældre, har børn med en sag vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.  

Vi gennemfører spørgeundersøgelsen i alt tre gange i løbet af 2019-2022, således at vi får en baselinemåling, en midtvejsmåling og en eftermåling efter eventuelle nye tiltag. Således gennemførte vi første måling primo 2019, og denne tjener som baseline. I september 2020 gennemfører vi en ny måling, som så bliver midtvejsmåling.  

Spørgeskema sendes til forældre til børn med en sag i Specialbistand vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.  

Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i undersøgelsen, som anslås til at tage 10-15 minutter.   
Besvarelsen er naturligvis anonym, og resultaterne er med til at danne grundlag for både udvikling og forskning. De vil muligvis også blive brugt i forbindelse med offentliggørelse af artikler omkring forskningen.  Derudover bruger vi resultaterne til at evaluere indsatsen både løbende og på et senere tidspunkt.'

Få mere at vide om udviklings- og forskningsprojektet  

Du kan læse mere om det her: https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/digitalisering/ecoknow-intelligente-digitale-loesninger-skal-understoette  

For spørgsmål vedrørende spørgeundersøgelsen kontakt:  

Nicklas Pape Healy
tlf.nr.: 87535105
npth@syddjurs.dk 

 

Opdateret: 02-07-2020 15:10

Kontakt