Digitaliseringsstrategi

De strategiske fokusområder

I Syddjurs Kommune har vi længe været optaget af at arbejde med digitalisering, hvor det giver mening. Rammen er en digitaliseringsstrategi, som blev vedtaget i april 2016. Strategien har til formål at øge værdien af digitalisering for borgere, virksomheder og personale, bl.a. ved at sikre forankring af digitaliseringsindsatsen i forretningens behov, skabe en fælles retning for Syddjurs Kommunes digitaliseringsaktiviteter samt sikre forankringen af nationale og lokale strategier. Den rummer strategiske fokusområder, og for 2019 og 2020 er det:

  • Effektivitet
  • Samarbejde mellem forvaltninger, myndigheder og sektorer
  • Samspil, samskabelse og dialog
  • Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng
 
De 6 digitaliseringsprincipper

Strategien rummer 6 digitaliseringsprincipper, der er tænkt, som det fundament digitaliseringen i kommunen skal bygge på, samt de retningslinjer, som parterne skal efterleve.

  1. Forretningen bestemmer behovet for IT-understøttelse og fastsætter kravene
  2. Udnyttelse af eksisterende funktionalitet, før der købes nyt
  3. IT-projekter prioriteres ud fra strategisk vigtighed samt de samlede effekter og omkostninger
  4. Veltilrettelagt gevinstrealisering er en del af alle projekter
  5. Alle ledere er digitale ledere
  6. Vi anvender altid Syddjurs Kommunes principper for IT-arkitektur
 
Strategiprocessen i korte træk

Udgangspunktet for strategien er en grundig afdækning af de behov, mål og udfordringer kommunens fagområder arbejder med, koordineret med årets budgethjul. Processen er i korte træk: De enkelte fagområders drifts- og strategimål bliver grundigt gennemgået, og med inspiration til effektivisering fra KL’s B17-katalog foreslås forskellige indsatsområder. Indsatsområderne sættes ind i en matrix, som sammenligner indsatserne på realiserbarhed versus gevinstpotentiale. Koncernledelsen tager herudfra stilling til hvilke indsatser, der skal prioriteres og udgøre stratetiske digitaliseringsindsatser indenfor næstkommende budgetår. Resultatet er 2-5 strategiske fokusområder som er prioriteret af den samlede Koncernledelse og som har et tydelig gevinstpotentiale og en virkning på de følgende års budgetter.

Indenfor fokusområderne findes og udvikles konkrete projekter, programmer og indsatser i en proces med tværgående workshop og opfølgende møder.

 
Vil du vide mere

Læs hele Syddjurs Kommunes Digitaliseringsstrategi i PDF-filen nederst på siden.

Opdateret: 20-09-2019 13:12

Kontakt