Aula – fremtidens platform til kommunikation på børneområdet 0 – 18 år

Aula er den fælles indgang til kommunikation mellem børn, forældre og fagpersonale fra vuggestue til børnene går ud af folkeskolen. Aula erstatter SkoleIntra og bliver taget i brug på kommunens folkeskoler fra sommeren 2019. De daginstitutioner som anvender SkoleIntra i dag, og som har fælles ledelse med en skole, bruger også Aula fra sommeren 2019. Resten bruger Aula fra sommeren 2020.

 
En del af BPI

Aula er en del af det fælles offentlige Brugerportalsinitiativ, ”BPI”.

BPI består af 3 digitale platforme:

  1. en til læring
  2. en til fildeling
  3. en til kommunikation, Aula

BPI’s digitale univers understøtter folkeskolereformens målstyrede læring og udvikling. Derfor er de 3 løsninger tænkt sammen, så de supplerer hinanden.

Det betyder, at den digitale kommunikation mellem børn, forældre, skole, daginstitution og andre aktører med tilknytning til skoler og dagtilbud fremover skal ske i Aula -  Syddjurs Kommune og i alle andre kommuner.

Aula er et brugervenligt, innovativt og sikkert medie. Det understøtter brugernes forskellige behov og IT-kompetencer ved at præsentere relevant information på en intuitiv og let måde. De fleste vil derfor kunne bruge Aula uden et egentligt uddannelsesforløb.

 
Målsætningerne for Aula
  1. Aula letter dialogen mellem brugerne. F.eks. gennem billeder, lyd og tekst
  2. Aula samler dialogen et sted og målretter informationer til brugerne i forhold til deres forskellige roller
  3. Aula understøtter arbejdet i læringsplatformen ved f.eks.at give mulighed for kommunikation om læringsforløb mellem elever, pædagogisk personale og forældre
  4. Aula dækker skolens og dagtilbuddets behov for at vise relevant information til brugeren. F.eks. plan for dagen, nyheder og aktivitetsplaner

Aula skal være den fortrukne platform for kommunikation mellem børn, forældre, pædagogisk personale og andre aktører med tilknytning til skoler og dagtilbud.

 

Organiseringen bag Aula i Syddjurs Kommune:

Styregruppe:

Formand: Per Viggo Larsen, Chef for Børn og Læring.

Medlemmer: Kenneth Enrico Petersen, Leder af Dagtilbud, Niels Ulrik H. Hammer, Administrativ konsulent, Anja Block Olsen, Konsulent, Claus Peter Olesen, Distriktsleder Molsskolen.

 

Overordnet projektleder: Vibeke Kahl, Contract Manager.

Teknisk projektleder: Lone Smedegaard Krings, Digitaliseringskonsulent.

Organisatorisk projektleder: Niels Ulrik H. Hammer, Administrativ konsulent.

Ressourceperson: Jacob Matras, Lærer og IT-vejleder på Mørke Skole.

 

Mere information:

Du kan læse mere om Aula på https://aulainfo.dk/ og om udrulningen af Aula i Syddjurs Kommune på https://skoler.syddjurs.dk/aula/

Du kan også kontakte:

Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder for Digitalisering, Syddjurs Kommune, 2117 3915, jbp@syddjurs.dk

Vibeke Kahl, Contract Manager, Syddjurs Kommune, 2372 2420, vkas@syddjurs.dk

Opdateret: 12-02-2019 11:36

Kontakt