Ny strategi for kultur, fritid, idræt og landdistrikter

Den nuværende kulturpolitik, godkendt i 2015, samt den nuværende fritids- og friluftspolitik, godkendt i 2016, udløber begge ved udgangen af 2020. Samtidig er kommunens landdistriktspolitik fra 2013.

Fælles for de tre områder er, at det er områder, hvor resultater og udvikling ikke kun skabes af kommunen, men er resultatet af mange menneskers indsats, både institutioner og frivillige.

Byrådet har derfor vedtaget, at der skal udformes nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. Formålet med at lave kortfattede og overordnede strategier frem for detaljerede politikker er at skabe pejlemærker for udvikling, som aktørerne kan se sig selv bidrage til.

> Du kan se byrådets behandling her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-27-05-2020

Strategien og den medfølgende proces skal også tage hensyn til, at kultur- og fritidsområdet kan spille sammen med og bidrage til andre dele af den kommunale virksomhed, for eksempel sundhed, byudvikling, erhvervspolitik og læring i skolerne.

Vi vil gerne høre om dine erfaringer med kultur, fritid, idræt og livet i landdistrikterne.

For at kortlægge hvor vi står, har Kultur og Borger i efteråret lavet interviews med mere end 55 nøglepersoner, fokusgruppeinterviews med flere forskellige grupper og samtaler med borgere ved indkøbssteder, stationer og idrætshaller 14 forskellige steder i kommunen. Næste skridt er at udsende en spørgeskemaundersøgelse.

 

Netop nu kan du bidrage ved at sende os dit svar på fire spørgsmål om kultur, fritid, idræt og landdistrikter:

Hvad fungerer godt?
Hvad holder du af ved Syddjurs? -  Hvilke eksisterende tiltag ser du som positive? -  Hvor ligger styrken i Syddjurs? -  Hvad bibringer kultur/fritid/idræt/landdistrikter (alt efter relevans) din hverdag?

Hvad fungerer ikke godt?
Hvad kan blive bedre? -  Hvor er der et uudnyttet potentiale? -  Hvad trænger til øget fokus?

Hvordan ser her ud om fem år, hvis vi gør det rigtigt?
Hvilke handlinger skal der til, for at vi når derhen? - Hvad ser du som de største potentialer for at nå det mål? - Hvor skal vi arbejde hen i mod? - Hvad ser du som den største barriere for at nå det mål?

Hvordan ser her ud om fem år, hvis vi gør det forkert?
Hvad bekymrer dig? -  Hvor skal vi ikke bevæge os hen? - Hvad skal vi ikke gøre?

Send svaret til sobn@syddjurs.dk.

Vi afholder én corona-venlig strategiworkshop for hver af de fire områder d. 21. juni i tidsrummet kl. 17:00-21:00, hvor vi fremlægger vores kortlægning af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs og inviterer alle til at bidrage til at finde de strategiske linjer.

Hvis du gerne vil deltage i en strategiworkshop, så skriv til sobn@syddjurs.dk for at få tilsendt en invitation.

Opdateret: 21-05-2021 13:00

Kontakt